Kế Toán

Thông tư 24/2017/TT-BTC và hệ thống tài khoản kế toán hợp tác xã

1. Hệ thống tài khoản theo Thông tư 24/2017/TT-BTC 2. Thông tư 24/2017/TT-BTC

Biểu mẫu công khai tài chính ngân sách xã theo thông tư 343/2016/TT-BTC (có kèm file Excel)

Tinhocaz7.net - Chào các bạn theo yêu cầu của mọi người phục vụ công tác quyết toán và công khai tài chính NSNN xã, phường, thị trấn chúng tôi cung …

Cơ quan hành chính xã phường đang dùng phần mềm kế toán nào?

Tinhocaz7.net - Có một số bạn nhắn hỏi chúng tôi, nhằm phục vụ công việc học tập và thực hành tài chính kế toán. Vậy hiện nay cơ quan hành chính xã p…

Hướng dẫn xem và lọc dữ liệu trùng lặp bằng màu sắc trong Excel

Tinhocaz7.net - Hướng dẫn các bạn cách lọc dữ liệu trùng bằng màu sắc trong Excel và xử lý dữ liệu trùng lặp Excel. Thực tế là hằng ngày phải xem và …

Cách nhập chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel công thức toán hóa

Đánh chỉ số trên  Tinhocaz7 Chỉ số trên , chỉ số dưới  Tinhocaz7 Chỉ số dưới  trong Word khá đơn giản tuy nhiên nhập chỉ số trên trong Excel cũng kh…

Cách tô màu hàng và cột khi click ô được chọn - Mẹo Excel

Làm thế nào để tô màu hàng và cột trong bảng Excel khi nhấp chọn ô bất kỳ.  Cách tô màu hàng và cột trong bảng Excel khi nhấp chọn ô bất kỳ cực kỳ đ…

Hướng dẫn cài đặt và kê khai nộp phí lệ phí thuedientu.gdt.gov.vn trong 5 phút

Tinhocaz7.net - Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách nộp phí lệ phí trên trang điện tử thuedientu.gdt.gov.vn một cách chi tiết và đơn giản để …