Excel

Cách tô màu hàng và cột khi click ô được chọn - Mẹo Excel

Làm thế nào để tô màu hàng và cột trong bảng Excel khi nhấp chọn ô bất kỳ.  Cách tô màu hàng và cột trong bảng Excel khi nhấp chọn ô bất kỳ cực kỳ đ…

Dùng hàm INDIRECT kết hợp Data Validation giải bài toán Excel phụ thuộc

Hôm nay Tinhocaz7.net sẽ sử dụng một đề thi thực hành tin học để minh họa cách sử dụng hàm INDIRECT kết hợp Data Validation giải bài toán Excel phụ t…

Cách tính và hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ kế toán xã phường trên Misabamboo.net

Tinhocaz7.net - Chào các bạn hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách tính chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn cho cán bộ, cô…