Làm gì sau khi tiêm vacxin Covid-19 - khuyến cáo của bộ y tế