--> -->

addlink

Các bạn thân mến tài nguyên thông tin trên internet vô cùng đa dạng, phong phú. Việc trao đổi liên kết các website với nhau giúp bạn đọc tìm đến nội dung phù hợp chính xác và nhanh hơn. Lên kết website là một lợi thế trong SEO cũng như quảng bá website của bạn. Hãy cùng nhau phát triển và chia sẻ kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu của các bạn bằng cách liên kết với Tinhocaz7.net.

Nội dung website sẽ không được chấp nhận liên kết

  • Các website có nội dung 18+
  • Các website có nội dung về chia sẻ bản quyền phần mềm, ẩn phẩm sách báo, phim ảnh.
  • Các website bỏ hoang, không cập nhật nội dung.

Yêu cầu đặt liên kết

  • Các liên kết đến Tin học az7 phải tuân thủ các chính sách của Google
  • Để đặt liên kết với Tinhocaz7, bạn phải đặt liên kết của Tinhoacaz7 trên trang của bạn trước rồi mới quay lại đây và bình luận ở dưới.

Code liên kết với Tinhoacaz7.net

<a href='https://www.tinhocaz7.net/' target='_blank' title='Tin Học az7 - Trang học tập, chia sẻ tin học ứng dụng trong công việc'>Tin Học az7 - Tin học và ứng dụng</a>

Để liên kết với blog của mình chỉ cần các bạn để lại thông tin như sau:

Tên website (Title):...........................................................
Địa chỉ website (Url):........................................................
Mô tả (Description):..........................................................


Các bạn có thể liên hệ với Form: Contact